Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Công Ty Dịch Vụ
SP/ DV chính:
Gia Công Cơ Khí, Làm Sạch Bề Mặt Kim Loại..
Năm thành lập:
2012
Số nhân viên:
Từ 101 - 200 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
ÔNG TRẦN NGỌC THẠO
Tel: 0973275553
GIA CÔNG CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP

Thi công bảo ôn

thông tin liên hệ
ÔNG TRẦN NGỌC THẠO
Giám Đốc - 0973275553

Gia Công Kết Cấu Thép

Gia công kết cấu thép
Gia công kết cấu thép
Gia công kết cấu thép
Gia công kết cấu thép
Gia công kết cấu thép
Gia công kết cấu thép
Gia công kết cấu thép
Gia công kết cấu thép

Thi Công Phun Bi, Phun Cát Và Sơn

Thi công phun bi, phun cát và sơn
Thi công phun bi, phun cát và sơn
Thi công phun bi, phun cát và sơn
Thi công phun bi, phun cát và sơn
Thi công phun bi, phun cát và sơn
Thi công phun bi, phun cát và sơn
Thi công phun bi, phun cát và sơn
Thi công phun bi, phun cát và sơn

Gia Công Kết Cấu Thép Nhà Máy Thủy Điện

Gia công kết cấu thép nhà máy thủy điện
Gia công kết cấu thép nhà máy thủ...
Gia công kết cấu thép nhà máy thủy điện
Gia công kết cấu thép nhà máy thủ...
Gia công kết cấu thép nhà máy thủy điện
Gia công kết cấu thép nhà máy thủ...
Gia công kết cấu thép nhà máy thủy điện
Gia công kết cấu thép nhà máy thủ...

Gia Công Kết Cấu Thép Nhà Máy Nhiệt Điện

Gia công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện
Gia công kết cấu thép nhà máy nhi̓...
Gia công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện
Gia công kết cấu thép nhà máy nhi̓...
Gia công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện
Gia công kết cấu thép nhà máy nhi̓...
Gia công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện
Gia công kết cấu thép nhà máy nhi̓...

Gia Công Kết Cấu Thép Nhà Máy Xi Măng

Gia công kết cấu thép nhà máy xi măng
Gia công kết cấu thép nhà máy xi m...
Gia công kết cấu thép nhà máy xi măng
Gia công kết cấu thép nhà máy xi m...
Gia công kết cấu thép nhà máy xi măng
Gia công kết cấu thép nhà máy xi m...
Gia công kết cấu thép nhà máy xi măng
Gia công kết cấu thép nhà máy xi m...

Gia Công Kết Cấu Thép Nhà Máy Lọc Dầu

Gia công kết cấu thép nhà máy lọc dầu
Gia công kết cấu thép nhà máy lọ...
Gia công kết cấu thép nhà máy lọc dầu
Gia công kết cấu thép nhà máy lọ...
Gia công kết cấu thép nhà máy lọc dầu
Gia công kết cấu thép nhà máy lọ...
Gia công kết cấu thép nhà máy lọc dầu
Gia công kết cấu thép nhà máy lọ...

Gia Công Kết Cấu Cầu Sắt

Gia công kết cấu cầu sắt
Gia công kết cấu cầu sắt
Gia công kết cấu cầu sắt
Gia công kết cấu cầu sắt
Gia công kết cấu cầu sắt
Gia công kết cấu cầu sắt
Gia công kết cấu cầu sắt
Gia công kết cấu cầu sắt

Thi công nền móng công trình

Thi công nền móng
Thi công nền móng
Thi công nền móng
Thi công nền móng
Thi công nền móng
Thi công nền móng
Thi công nền móng
Thi công nền móng

San Lấp MẶt Bằng

San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng
San Lấp Mặt Bằng

THI CÔNG SƠN BỒN BÊ TÔNG CHỐNG THẨM

Chống thấm bể
Chống thấm bể
Chống thấm bể bơi
Chống thấm bể bơi
Sơn bồn bể bê tông
Sơn bồn bể bê tông
Sơn bồn bể bê tông
Sơn bồn bể bê tông
Sơn bồn bể bê tông
Sơn bồn bể bê tông
Sơn bồn bể bê tông
Sơn bồn bể bê tông
Chống thấm bể
Chống thấm bể
Chống thấm bể xử lý nước
Chống thấm bể xử lý nư...

THI CÔNG SƠN CHỐNG CHÁY, SON CHỊU NHIỆT

Thi Công Sơn Chống Cháy, Sơn Chịu Nhiệt
Thi Công Sơn Chống Cháy, Sơn Ch...
Thi Công Sơn Chống Cháy, Sơn Chịu Nhiệt
Thi Công Sơn Chống Cháy, Sơn Ch...
Thi Công Sơn Chống Cháy, Sơn Chịu Nhiệt
Thi Công Sơn Chống Cháy, Sơn Ch...
Thi Công Sơn Chống Cháy, Sơn Chịu Nhiệt
Thi Công Sơn Chống Cháy, Sơn Ch...

Thi công hoàn thiện công trình bảo ôn

Thi Công Bảo Ôn
Thi Công Bảo Ôn
Thi Công Bảo Ôn
Thi Công Bảo Ôn
Thi Công Bảo Ôn
Thi Công Bảo Ôn
Thi Công Bảo Ôn
Thi Công Bảo Ôn
Hoàn thiện công trình bảo ôn
Hoàn thiện công trình bảo ôn
Hoàn thiện công trình bảo ôn
Hoàn thiện công trình bảo ôn
Hoàn thiện công trình bảo ôn
Hoàn thiện công trình bảo ôn
Hoàn thiện công trình bảo ôn
Hoàn thiện công trình bảo ôn